bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 4 stycznia

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w związku z ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016r. konkursem nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16

treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 05.01.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 402