bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 01.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano zarządzenie nr 12

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 stycznia
zminiające zarządzenie Nr 33/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 30 stycznia
zmieniające Zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 23 stycznia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok


Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 23 stycznia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizacje w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności"


Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 23 stycznia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.


Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 23 stycznia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.


Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 18 stycznia
w sprawie zmiany regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 12 stycznia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu


Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 12 stycznia
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2017 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 4 stycznia
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 4 stycznia
w sprawie powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w związku z ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016r. konkursem nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16.
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 01.02.2017
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 801