bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 21 lutego

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:"Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności" ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2017 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działąlność pożytku publicznego oraz określania zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.

treść zarządzenia
załącznikOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 22.02.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 22.02.2017
Dokument oglądany razy: 2 124