bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 19 lipca

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności" ogłoszonym w dniu 28 czerwca 2017 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez ogranizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.

treść zarządzenia
załącznik nr 1 - oświadczenieOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 21.07.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 21.07.2017
Dokument oglądany razy: 1 398