bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 10.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Rozstrzygnięto nabór nr 3/2017

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2017


Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2017r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 3/2017"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztoweg.

Pełna treść ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 10.08.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 29 506