bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 18.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięto nabór nr 6

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2017


Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

z dnia 18 września 2017 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2017r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 6/2017"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztoweg.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

z dnia 12 września 2017 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i ubezpieczeń w Dziale Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 września 2017r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 5/2017"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztoweg.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

z dnia 12 września 2017 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 września 2017r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 4/2017"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztoweg.

Pełna treść ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 18.09.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 30 726