bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 12 października 2017r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy, w ramach projektu pt. "Witalni" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"

treść zarządzenia
oświadczenieOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 13.10.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.10.2017
Dokument oglądany razy: 1 072