bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 31 października 2017r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

treść zarządzeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 10.11.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 10.11.2017
Dokument oglądany razy: 841