bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 17 listopada 2017r.

w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 j.t. z późn. zm.)

treść zarządzeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 20.11.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 20.11.2017
Dokument oglądany razy: 866