bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 02.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano kontrole zewnętrzną

Kontrole zewnętrzne

2017


3, Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Toruńskiej 272 - jednostce budżetowej Miasta Bydgoszczy w zakresie spełniania warunków określonych w ustawie o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział III rozdział 1-2 i 4.

4. Kontrola problemowa Centrum Pomocy dla Bezdomnych Meżczyzn w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 422 w zakresie realizacji umowy Nr 8/K/2015 zawartej w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy a Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy pn. "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności" za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 02.01.2018
Podpisał: Ryszard Koziński
Dokument z dnia: 07.04.2016
Dokument oglądany razy: 2 372