bip.gov.pl
A A A K
MOPS

"Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym w terminie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zleconego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. "Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym w terminie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 16 maja 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok

treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6

Opublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 21.05.2019
Dokument oglądany razy: 154