bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 07.11.2019, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej np. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok

Treść zarządzenia
Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Opublikował: Marcin Zalewski
Publikacja dnia: 07.11.2019
Dokument oglądany razy: 343