bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 18.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięto nabór nr 7/2017

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2017


Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: 2 stanowiska informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2018r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 1/2018"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztoweg.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: Referent Działu Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2018r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 7/2017"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztoweg.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 18.01.2018
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 32 175