bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano nowe zarządzenie

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2018r

Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 12 lipca 2018r.
zmieniające Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 5 lipca 2018r.
zmieniające zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 4 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
1. "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności w terminie od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.";
2. "Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym".


Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 8 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Lepsze jutro" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 06 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na relaizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2018


Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 06 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 6 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 25 maja 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń w zakresie pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie wprowadzenia " Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszcz


Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.
zmieniające Zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultantów opiniującego wnioski osób o skierowanie do domu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w sprawie kierowania i umieszczania mieszkańców miasta Bydgoszczy w domach pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej wnioskodawcy i osób zobowiązanych"


Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w dziale Organizacyjno - Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 13 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 8 marca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:"Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni" ogłoszonym w dniu 16 lutego 2018 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 5 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowsiko urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 21 lutego 2018r.
w sprawie wprowadzenia "Procedury przydzielenia asystenta rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych"


Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie wyzaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 19 lutego 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności w terminie od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r." ogłoszonym w dniu 18 stycznia 2018 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 16 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni"


Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 1 lutego 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dwa wolne stanowiska urzędnicze Informatyka w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referent Działu Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: „ Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności w terminie od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r. ”


Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 11 stycznia 2018r.
w sprawie wyznaczenia u umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłku w roku 2018 w stołówce prowadzonej przez organizację pozarządową.


Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2018 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018r.
zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018r.
w spawie rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rokOpublikował: Tomasz Lewandowski
Publikacja dnia: 12.07.2018
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 03.01.2018
Dokument oglądany razy: 3 837