bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 18.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano dwie klauzule

Ochrona Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku
    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Ogrodowej 9, 85-043 Bydgoszcz.

    2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
jarek.skorczewski@mopsbydgoszcz.pl

    3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

    4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze w tym kierownicze urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie wyrażonej zgody.

    5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało odesłaniem bez rozpatrzenia nadesłanej/złożonej aplikacji.

    6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

    7. Do państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

    8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4., następnie będą przechowywane przez okres 30 dni od daty zakończenia rekrutacji.

    9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
    a. Dostępu do swoich danych osobowych.
    b. Poprawiania swoich danych osobowych.
    c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacji.
    d. Wniesienia żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
    e. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywaniu w przypadku:
    i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
    ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, w  celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 18.07.2018
Podpisał: Jarosław Skórczewski
Dokument z dnia: 18.07.2018
Dokument oglądany razy: 302