bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja tabeli na 2020 rok

Plan Kontroli Zewnętrznych 2019

L.p Nazwa jednostki Planowany termin Zakres kontroli Osoba kontrolująca
1. Dom Dziennego Pobytu „Senior” ul. Jodłowa 14 – Stowarzyszenie Z Potrzeby Serca Luty – Marzec br. Prawidłowość wykonania zadania publicznego – umowa
Nr 13/K/2018 – Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych
Zespół kontrolny DKW
2. Dom Dziennego Pobytu „Senior” ul. Jodłowa 14 - Stowarzyszenie Z Potrzeby Serca Marzec – Kwiecień br. Prawidłowość wykonania zadania publicznego – umowa
Nr 10/K/2018 – Dożywianie podopiecznych MOPS w Bydgoszczy w formie posiłków jednodaniowych.
Zespół kontrolny DKW
3. Caritas Diecezji Bydgoskiej
ul. Cienista 2 w Bydgoszczy
Kwiecień br. Prawidłowość wykonania zadania publicznego – umowa
Nr 11/K/2018 – Dożywianie podopiecznych MOPS w Bydgoszczy w formie posiłków jednodaniowych.
Zespół kontrolny DKW
4. LIBERA s.c. - Jolanta Nowicka, Anna Słowik
Os. Słoneczna 14/21
05-200 Wołomin
Czerwiec br. Prawidłowość realizacji zadania publicznego-umowa
Nr DOA.273.4.2018 – Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy
Zespół kontrolny DKW
5. Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”
ul. Kapuściska 10 - Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna”
Marzec – Kwiecień br. Prawidłowość wykonania zadania publicznego – umowa
Nr 12/K/2018 - Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych i chorych na Alzhaimera.
Zespół kontrolny DKW
6. Fundacja Inkubator Społeczny Kwiecień - Maj br. Kontrola prawidłowości wykonywanego zadania publicznego – Nr 1/K/2016 - Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn (schronisko dla kobiet) Zespół kontrolny DKW
7,

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”

ul. Kapuściska 10 – Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna”

Maj - Czerwiec br. Kontrola prawidłowości wykonywanego zadania publicznego Nr 9/K/2018 „Dożywianie podopiecznych MOPS w Bydgoszczy w formie posiłków jednodaniowych” Zespół kontrolny DKW
8, Stołówka „Talerz pod 11”
ul. Rupniewskiego 11 - podmiot prowadzący: Fundacja Pro Omnis
Maj - Czerwiec br. Prawidłowość realizacji zadania publicznego-umowa
Nr 8/K/2018 pn. Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych MOPS.
Zespół kontrolny DKW
9, Warsztaty Terapii Zajęciowej I półrocze br. - 3 WTZ
II półrocze br. - 3 WTZ
Kontrola działalności merytorycznej warsztatu terapii zajęciowej Zespół kontrolny DKW
DRON: M. Geppert / D. Forjas
10, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki PKPS
ul. Piękna 34a w Bydgoszczy
Maj br. Prawidłowość realizacji zadania publicznego-umowa
Nr 7/K/2018 – Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności
Zespół kontrolny DKW
11, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim-Dom Zakonny w Bydgoszczy. II półrocze br. Prawidłowość realizacji zadania publicznego-umowa
Nr 14/K/2018 pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni” z siedzibą w Bydgoszczy ul. Koronowska
Zespół kontrolny DKW
12, Fundacja Inkubator Społeczny Wrzesień br. Prawidłowość realizacji zadania publicznego-umowa
Nr 6/K/2018 pn. „Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym”.
Zespół kontrolny DKW

Plik do pobraniaOpublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 28.02.2019
Podpisał: Magdalena Obuchowicz
Dokument z dnia: 28.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 407