bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano ogłoszenie o naborze nr 10/2019

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2019


Ogłoszenie o naborze nr 9/2019
z dnia 7 maja 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. obługi spraw dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych tut. Ośrodka w Dziale Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 maja 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 9/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 42 397