bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięto konkurs nr 12/2019

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2019


Ogłoszenie o naborze nr 14/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 14/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 13/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 13/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 12/2019
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 12/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia
Opublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 19.06.2019
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 45 053