bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 05.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zakończono nabór 16/2019 oraz 17/2019

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2019


Ogłoszenie o naborze nr 18/2019
z dnia 5 listopada 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 18/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 17/2019
z dnia 8 października 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 października 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 17/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 16/2019
z dnia 7 października 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 października 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 16/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 05.11.2019
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 50 228