bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 26.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawiono ogłoszenie o naborze nr 20/2019

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2019


Ogłoszenie o naborze nr 20/2019
z dnia 5 listopada 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 Grudnia 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 20/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 19/2019
z dnia 7 listopada 2019 r
.

Wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej "Szwederowo".

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 19/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 26.11.2019
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 49 195