bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięcie rozstrzygniętego 23/2019

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2020


Ogłoszenie o naborze nr 1/2020
z dnia 7 stycznia 2020 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 Stycznia 2020r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 1/2020"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


2019


Ogłoszenie o naborze nr 23/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze referemt w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 Grudnia 2019r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 23/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia
Opublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 07.01.2020
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 51 995