bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 14.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano ogłoszenie nr 2

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2020


Ogłoszenie o naborze nr 1/2020
z dnia 7 stycznia 2020 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 Stycznia 2020r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 1/2020"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Marcin Zalewski
Publikacja dnia: 14.01.2020
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 51 778