bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 10.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmieniono nazwę wystąpienia pokontrolnego, Przeniesiono 1 protokół do roku 2020

Kontrole zewnętrzne

2019


1. Kontrola nr 81/2018/2019 - Projekt "Witalni"

2. Wystąpienie pokontrolne w PFRON

3. Protokół kontroli ZUS

4. Protokół kontroli w DWR

5. Protokół kontroli w DRPZ

6. Wystąpienie pokontrolne przez K-P UW w Bydgoszczy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

7. Protokół z czynności kontrolnych w DRPZ oraz DWR w zakresie spełniania warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

8. Wystąpienie pokontrolne-Opieja nad dziećmi w pogotowiach opiekuńczych i rodzinnych.

2018


1. Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli - P/18/096 - Działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne

2017


3, Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Toruńskiej 272 - jednostce budżetowej Miasta Bydgoszczy w zakresie spełniania warunków określonych w ustawie o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział III rozdział 1-2 i 4.

4. Kontrola problemowa Centrum Pomocy dla Bezdomnych Meżczyzn w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 422 w zakresie realizacji umowy Nr 8/K/2015 zawartej w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy a Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy pn. "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności" za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 10.02.2020
Podpisał: Ryszard Koziński
Dokument z dnia: 07.04.2016
Dokument oglądany razy: 2 747