bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 20.08.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wyjustowanie

Zarzadzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz 2011

Zarządzenie nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011
w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 79/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 78/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie wyrównania wymiaru czasu pracy w roku 2012 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy objętych równoważnym systemem czasu pracy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 77/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie ustalenia kosztów utrzymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2012r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 76/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2011
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2012 rok
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 75/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 74/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2011
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 73/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2011
zmieniające Zarządzenie nr 69/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 72/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2011
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2012r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 71/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 70/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2011
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2012 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 69/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 68/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2011
w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 67/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011
zmieniające Zarządzenie nr 62/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 66/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011
zmieniające Zarządzenie nr 57/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 65/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2012 rok
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 64/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2011
zmieniające Zarządzenie nr 57/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 63/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2011
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej przedmiotów o wartości powyżej 1 000,00 zł będących w użytkowaniu
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 62/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 euro do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 61/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 60/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 59/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2011
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2012 rok
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 58/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2011
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2012 rok
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 57/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 56/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 października 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 55/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 października 2011
w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 54/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 października 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 53/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2011
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 52/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 51/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12 września 2011
zmieniające Zarządzenie nr 40 /09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 50 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2011
w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w miesiącu wrześniu 2011 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 49 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2011
zmieniające Zarządzenie nr 40 /09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 48 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2011
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 51/09 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 31.12.2009r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej MOPS w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 47 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2011
w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 51/09 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej MOPS w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 46 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 45 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej (drób i podroby).
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej (mięso i wędliny dla BCWR i DDP)
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 42 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej (art. biurowe dla MOPS i komórek org.)
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 41 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2011
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 40 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 Euro do progów unijnych. (warsztaty edukacyjno – psychologiczne dla osób niepełnosprawnych).
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 Euro do progów unijnych. (warsztaty edukacyjno – psychologiczne dla młodzieży z placówki opiekuńczo wychowawczej).
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 Euro do progów unijnych.(warsztaty edukacyjno – psychologiczne).
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 37 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych. (papier kserograficzny i pozostałe artykuły biurowe).
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 36 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2011
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2011
roku.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 35 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2011
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 34 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011
w sprawie ustalenia Instrukcji w sprawie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe oraz zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 33 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych. (artykuły biurowe).
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 32 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2011
w sprawie procedura gospodarowania samochodami służbowymi będącymi na wyposażeniu MOPS w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 31 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 30 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2011
w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników MOPS w miesiącu kwiecień 2011 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 29 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 28 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 27 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2011
w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 6/11 Dyrektora MOPS z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych MOPS w 2011
r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 26 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego MOPS.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 25 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 24 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011
w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011
w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 73/10 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych MOPS w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2011
w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 18/2011 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011 r. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2011
w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 19/2011 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie żywnościowym ŚDS „Niezapominajka” w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o pomoc udzielaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011
w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 51/09 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej MOPS w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2011
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2011
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MOPS w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2011
w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników MOPS w Bydgoszczy w miesiącu marcu 2011 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2011
w sprawie zmieniające załącznik do zarządzenia Nr 47/09 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy MOPS w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2011
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 9 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2011
w sprawie przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów ostatecznych do IV edycji projektu systemowego „Krok do przodu” w 2011 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 8 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2011
w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu palenia na terenie MOPS.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2011
w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 47/09 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 17.XII.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy MOPS w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 6 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2011
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych MOPS w Bydgoszczy w 2011 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 5 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2011
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 4 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2011
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2011
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania dotyczącej wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w MOPS w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2011
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad pracy Komisji Przetargowej MOPS.
treść zarządzenia
Opublikował: Krzysztof Haberski
Publikacja dnia: 20.08.2013
Podpisał: Krzysztof Haberski
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 6 457