bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawki treści

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2020r

Zarządzenie nr 49 z dnia 25 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków za III kwartał 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 48 z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r."


Zarządzenie nr 47 z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r."


Zarządzenie nr 46 z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r,"


Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:

  1. „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.”
  2. „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.”
  3. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.”

Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Zaopiekowani" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 2 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.”


Zarządzenie nr 40 z dnia 2 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 39 z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych  w 2020 roku realizowanych w ramach projektu "Zaopiekowani"


Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert na zadanie pn. "Zapewnienie pomocy dla osób bezdomnych na czas kwarantanny oczekujących na skierowanie do schroniska lub noclegowni podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19"


Zarządzenie nr 37 z dnia 12 maja 2020r.
w sprawie ogłoszenia naboru ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 36 z dnia 5 maja 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania z terenu miasta Bydgoszczy - uczestników projektu "Zaopiekowani:, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój sług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 30 marca 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia i stosowania "Karty lokalizacyjnej" dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 23 marca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania z terenu miasta Bydgoszczy - uczestników projektu "Zaopiekowani", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój sług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 18 marca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 10 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 10 marca 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 3 marca 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 20 z dnia 28 lutego 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 19 z dnia 28 lutego 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Zaopiekowani" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 24 lutego 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej "Szwederowo" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r."


Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 18 lutego 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.".


Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 12 lutego 2020r.
zmieniające Zarządzenie nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury doręczania korespondencji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia procedury dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej


Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
W sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2020 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r.


Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
Opublikował: Marcin Zalewski
Publikacja dnia: 26.06.2020
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 10.01.2020
Dokument oglądany razy: 2 903