bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 10.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przeniesiono nabór nr 9/2020

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2020


Ogłoszenie o naborze nr 9/2020
z dnia 10 września 2020 r.

Wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Zastępca Kierownika w Dziale Wsparcia Rodziny tut. Ośrodka

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2020r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 9/2020"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 8/2020
z dnia 10 września 2020 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2020r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 8/2020"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia
Opublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 10.09.2020
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 57 350