bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Przebieg i wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze


2020


Ogłoszenie o naborze nr 9/2020
z dnia 10 września 2020 r.

Wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Zastępca Kierownika w Dziale Wsparcia Rodziny tut. Ośrodka

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2020r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 9/2020"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Klein zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 9/2020. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 8/2020
z dnia 10 września 2020 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2020r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 8/2020"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Barbara Olszewska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 8/2020. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 7/2020
z dnia 3 lipca 2020 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. koordynacji domów pomocy społecznej i pieczy zastępczej w Dziale realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2020r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 7/2020"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agata Surmacz zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 7/2020. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 6/2020

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi biurowej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 lipca 2020r. :
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 6/2020"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Deja zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 6/2020. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 30.09.2020
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 22 975