bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 20.02.2014 z powodu:
duplikat

Zarządzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz

Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 2 września 2013
zmieniające zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 2 września  2013
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisku urzędnicze Inspektora ds. bhp w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 
tresc zarzadzenia


Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 
zmieniające zarządzenie Nr 36/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 
tresc zarzadzenia
umowa użyczenia


Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 15 lipca 2013
zmieniające Zarządzenie nr 79/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
tresc zarzadzenia


Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 9 lipca 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
tresc zarzadzenia
regulamin pracy komisji


Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 3 lipca 2013
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
tresc zarzadzenia
regulamin korzystnania ze służbowych telefonów komórkowych
wniosek o przyznanie służbowego telefonu komórkowego
umowa użyczenia służbowego telefonu komórkowego
protokół zdawczo-odbiorczy służbowego telefonu komórkowego


Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej od 14000 EURO do progów unijnych
tresc zarzadzenia
regulamin pracy komisji


Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 31 maja 2013
w sprawie wprowadzenia systemu HACCP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 22 maja 2013
w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
regulamin zarządzenia
wniosek o udzielenie świadczenia socjalnego
wniosek o udzielenie świadczenia socjalnego - zapomoga pieniężna
wniosek o udzielenie świadczenia socjalnego - pożyczkę na cele mieszkaniowe
tabela dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów i rencistów
tabela wartości paczki świątecznej dla dzieci
regulamin pracy Komisji Socjalnej


Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 21 maja 2013
zmieniające Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
wniosek o udzielenie świadczenia socjalnego-pożyczka na cele mieszkaniowe
tabela dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów i rencistów


Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 21 maja 2013
w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACCP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 15 maja 2013
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
tresc zarządzenia
wniosek
załącznik nr 1
załącznik nr 2


Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 14 maja 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia
regulamin


Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 26 kwietnia 2013
zmieniające Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 26 kwietnia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 22 kwietnia 2013
w sprawie wprowadzenia procedury gospodarowania odpadami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
procedura


Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 22 kwietnia 2013
zmieniające Zarządzenie nr 80/2011 z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 12 kwietnia 2013
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2013 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 9 kwietnia 2013
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 27 marca 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zmówień o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia
regulamin


Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 19 marca 2013
w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia
regulamin


Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 13 marca 2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowislo urzędnicze
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 11 marca 2013
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
treść zarządzenia
załącznik 1

załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6


Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 1 marca 2013
zmieniające Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik 1

załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5


Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 13 lutego 2013
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2013 rok
treść zarządzenia
załącznik 1


Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 14 marca 2013
zmieniające Zarządzenie nr 71/2010r. w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
procedura windykacyjna


Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013
zmieniające Zarządzenie nr 79/2011 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 11 lutego 2013
w sprawie powołąnia Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia
regulamin


Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 11 lutego 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetagowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartośći szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia
regulamin


Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia
regulamin


Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 25 stycznia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 9 stycznia 2013
w sprawie przyjęcia regulaminu prac komisji ds. opiniowania wniosków o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2


Zarządzenie nr 4 z dnia 8 stycznia 2013
zmieniające Zarządzenie nr 91/2012 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 3 z dnia 8 stycznia 2013
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2013r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2 z dnia 7 stycznia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2013
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 19.09.2013
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 752
Wersja do druku