bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie 21/2021 i 22/2021

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2021r

Zarządzenie nr 19 z dnia 3 marca 2021r.
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia dobowego kosztu za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2021 roku prowadzonym przez organizację pozarządową.


Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 01.03.2021 r.
w sprawie wprowadzenia i stosowania "Oświadczenia osoby wchodzącej na teren Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy"


Zarządzenie nr 16 z dnia 24 lutego 2021r.
zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 15 z dnia 24 lutego 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn "Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 12 z dnia 18 lutego 2021r.
w sprawie powołania komisji Konkursowej do roszpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
1. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r."
2. "Zapewnienie schroniena w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opieuńczymi w terminie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 11 z dnia 4 lutego 2021r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 4 lutego 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury doręczania korespondencji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji Programu "Wspieraj Seniora" przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 8 z dnia 2 lutego 2021r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok


Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok


Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto


Zarządzenie nr 4 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie wprowadzenia "Politytyki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 3 z dnia 12 stycznia 2021r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.


Zarządzenie nr 2 z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BydgoszczyOpublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 04.03.2021
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 05.01.2021
Dokument oglądany razy: 1 473