bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2020r

Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 r.


Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 r.


Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 r.


Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.


Zarządzenie nr 121 z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 r.


Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia kosztu utrzymania w schronisku dla bezdomnych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 roku prowadzonym przez organizację pozarządową


Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.
zmieniające Zarządzenie nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłku na 2021 rok realizowanego przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 roku prowadzonych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków na I półrocze 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 3 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
W sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”


Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”


Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”


Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”


Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.”


Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”


Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.”


Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 24 listopada 2020r.
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji Programu "Wspieraj Seniora" przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 24 listopada 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert pn.:
1. "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."
2. "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."
3. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."
4. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."
5. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r."
6. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r."
7. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r."


Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątków na dzień 31 grudnia 2020 r.


Zarządzenie nr 100/2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok pn. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r."


Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r."


Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie Nr 92/2020 z dnia 15 października 2020r.
w sprawie zasad organizacji i sposobu wykonywania pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 15 października 2020r.
w sprawie wprowadzenia procedury określającej tryb uzyskania zgody na udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych do realizacji zadań ustawowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.


Zarządzenie nr 89 z dnia 7 października 2020r.
w sprawie nadania Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 1 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 30 września 2020r.
zmieniające Zarządzenie nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 30 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 85 z dnia 29 września 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania pn.

"Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.10.2020 r, do 31.12.2020 r."


Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 25 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
"Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.10.2020 r, do 31.12.2020 r."


Zarządzenie nr 82 z dnia 21 września 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Zastępcy Kierownika w Dziale Wsparcia Rodziny


Zarządzenie nr 81 z dnia 21 września 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka


Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków na IV kwartał 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 79 z dnia 15 września 2020r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych w 2020 roku realizowanych przez organizację pozarządowe


Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 14 września 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn."Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r."


Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 14 września 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r."


Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 14 września 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r,"


Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 roku życia"


Zarządzenie nr 74 z dnia 9 września 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów opiniujących wnioski osób o skierowanie do domu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w sprawie kierowania i umieszczania mieszkańców miasta Bydgoszczy w domach pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej wnioskodawcy i osób zobowiązanych"


Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 8 września 2020r.
w sprawie ogłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 8 września 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 70 z dnia 4 września 2020r.
w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert pn:
1. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r."
2. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r."
3. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r."
4. "Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 roku życia"


Zarządzenie nr 69 z dnia 4 września 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 2 września 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do wykonywania zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z określeniem zakresu zadań i sposobu ich realizacji


Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie pn.
"Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.10.2020 r, do 31.12.2020 r."


Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.10.2020 r, do 31.12.2020 r."


Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.
zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 63 z dnia 19 sierpnia 2020r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 57 z dnia 30 lipca 2020r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 56 z dnia 28 lipca 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 55 z dnia 24 lipca 2020r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 54 z dnia 24 lipca 2020r.
w sprawie przyjęcia trybu przeprowadzenia reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na lata 2020-2022


Zarządzenie nr 53 z dnia 15 lipca 2020r.
w sprawie powłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. koordynacji domów pomocy społecznej i pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej.


Zarządzenie nr 52 z dnia 13 lipca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi biurowej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Zarządzenie Nr 51 z dnia 8 lipca 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury doręczania korespondencji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 50 z dnia 29 czerwca 2020r.
zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 49 z dnia 25 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków za III kwartał 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 48 z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r."


Zarządzenie nr 47 z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r."


Zarządzenie nr 46 z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r,"


Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:

  1. „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.”
  2. „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.”
  3. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.”

Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Zaopiekowani" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 2 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.”


Zarządzenie nr 40 z dnia 2 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 39 z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych  w 2020 roku realizowanych w ramach projektu "Zaopiekowani"


Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert na zadanie pn. "Zapewnienie pomocy dla osób bezdomnych na czas kwarantanny oczekujących na skierowanie do schroniska lub noclegowni podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19"


Zarządzenie nr 37 z dnia 12 maja 2020r.
w sprawie ogłoszenia naboru ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 36 z dnia 5 maja 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania z terenu miasta Bydgoszczy - uczestników projektu "Zaopiekowani:, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój sług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 30 marca 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia i stosowania "Karty lokalizacyjnej" dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 23 marca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania z terenu miasta Bydgoszczy - uczestników projektu "Zaopiekowani", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój sług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 18 marca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 10 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 10 marca 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 3 marca 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 20 z dnia 28 lutego 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 19 z dnia 28 lutego 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Zaopiekowani" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 24 lutego 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej "Szwederowo" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r."


Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 18 lutego 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.".


Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 12 lutego 2020r.
zmieniające Zarządzenie nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury doręczania korespondencji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia procedury dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej


Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
W sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2020 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r.


Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 27.05.2021
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 10.01.2020
Dokument oglądany razy: 11 356