bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano zarządzenie nr 78/2021

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2021r

Zarządzenie Nr 77/2021 z dnia 20 września 2021r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 76/2021 z dnia 20 września 2021r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
"Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie Nr 75/2021 z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym


Zarządzenie Nr 74/2021 z dnia 07 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie Nr 73/2021 z dnia 03 września 2021 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok


Zarządzenie Nr 72/2021 z dnia 1 września 2021r.
zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 71 z dnia 1 września 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Klucz do lepszego życia" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 70/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Zaopiekowani" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 69/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w ramach tzw. "opieki wytchnieniowej" dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Bydgoszczy - uczestników projektu "Zaopiekowani", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
Świadczenie usług opiekuńczych w ramach tzw. "opieki wytchnieniowej" dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Bydgoszczy - uczestników projektu "Zaopiekowani", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 27 lipca 2021r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na lata 2021-2022


Zarządzenie Nr 65/2021 z dnia 22 lipca 2021r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 64 z dnia 12 lipca 2021r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 63 z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.


Zarządzenie nr 62 z dnia 1 lipca 2021r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego


Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 28 czerwca 2021r.
w sprawie powołania komisji Konkursowej do roszpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy przyznawaniu pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie Nr 58/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków na III kwartał 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków na II półrocze 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Dziale Realizacji Świadczeń.


Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 21 czerwca 2021r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Dziale Realizacji Świadczeń.


Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r."


Zarządzenie Nr 53/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 52 z dnia 11czerwca 2021r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 51 z dnia 7 czerwca 2021r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
1. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r."
2. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r."


Zarządzenie nr 50 z dnia 7 czerwca 2021r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie artykułów biurowych, technicznych, gospodarczych i darów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 49 z dnia 7 czerwca 2021r.
zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrzenej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 48 z dnia 7 czerwca 2021r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym


Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok


Zarządzenie nr 46 z dnia 31 maja 2021r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 45 z dnia 28 maja 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok


Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok


Zarządzenie nr 42 z dnia 19 maja 2021r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 41 z dnia 19 maja 2021r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym


Zarządzenie nr 40 z dnia 19 maja 2021r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym


Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 17 maja 2021r.
Zmieniające zarządzenie nr 9/2021 w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji Programu „Wspieraj Seniora” przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 38 z dnia 13 maja 2021r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 22/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 11 maja 2021r.
w sprawie ustalenia procedury użytkowania mobilnych urządzeń antynapadowych GPS


Zarządzenie nr 36 z dnia 5 maja 2021r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 34 z dnia 30 kwietnia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 33 z dnia 30 kwietnia 2021r.
zmieniające Zarządzenie nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych Osobowych” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 29 z dnia 2 kwietnia 2021r.
w sprawie wprowadzenia znaku logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 28 z dnia 2 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności arcitektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. "Kujawsko Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Rodzina w Centrum 3" dla zadań realizowanych przez MOPS Bydgoszcz


Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych finansowanych z budżetu Miasta Bydgoszczy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach


Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu Miasta Bydgoszczy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach


Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 4 marca 2021r.
w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 4 marca 2021r.
w sprawie ustalenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 20 z dnia 3 marca 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego, wypłacaniu ekwiwalentu za używanie własnej własnej odzieży i obuwia roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe z późniejszymi zmianami.


Zarządzenie nr 19 z dnia 3 marca 2021r.
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia dobowego kosztu za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2021 roku prowadzonym przez organizację pozarządową.


Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 01.03.2021 r.
w sprawie wprowadzenia i stosowania "Oświadczenia osoby wchodzącej na teren Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy"


Zarządzenie nr 16 z dnia 24 lutego 2021r.
zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 15 z dnia 24 lutego 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn "Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 12 z dnia 18 lutego 2021r.
w sprawie powołania komisji Konkursowej do roszpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
1. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r."
2. "Zapewnienie schroniena w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opieuńczymi w terminie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 11 z dnia 4 lutego 2021r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 4 lutego 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury doręczania korespondencji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji Programu "Wspieraj Seniora" przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 8 z dnia 2 lutego 2021r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok


Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok


Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto


Zarządzenie nr 4 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie wprowadzenia "Politytyki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 3 z dnia 12 stycznia 2021r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.


Zarządzenie nr 2 z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BydgoszczyOpublikował: Marcin Zalewski
Publikacja dnia: 22.09.2021
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 05.01.2021
Dokument oglądany razy: 6 199