bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2021


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert (w zaklejonej kopercie) osobiście pozostawiając je w przeznaczonej do tego zamkniętej skrzynce podawczej znajdującej się na drzwiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9 lub przesłać pocztą na adres:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz

z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 325 44 45, od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do godz. 13.30.

treść ogłoszenia
klauzula informacyjna
kwestionariusz osobowy
oświadczenie
rekrutacja zgoda na przetwarzanie wizerunkuOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 26.11.2021
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 66 462