bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

treść zarządzenia
załącznikOpublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 14.03.2022
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 14.03.2022
Dokument oglądany razy: 346