bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 19.05.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano wynik naboru nr 5/2022

Przebieg i wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze


2022


Ogłoszenie o naborze nr 4/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 maja 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 4/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Smoleń zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 4/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 3/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 maja 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 3/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyśej wymienione stanowisko została zakończona z powodu braku ofert

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 2/2022
z dnia 2 marca 2021 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca kierownika w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 marca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 2/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Rolek zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 2/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 1/2022
z dnia 7 lutego 2022 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjne w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 lutego 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 1/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Gabriela Woźnica zamieszkała w Kruszynie.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 1/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszenia


2021


Ogłoszenie o naborze nr 8/2021
z dnia 22 października 2021 r.

Wolne cztery stanowiska urzędnicze, w tym cztery stanowiska kierownicze urzędnicze:
Zastępca Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 listopada 2021r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 8/2021"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Wyżej wymienione kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 8/2021. W postępowaniu konkursowym wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. W wystarczającym stopniu spełniły wymagania i oczekiwania jakie stawia się kandydatom na stanowisku Zastępcy Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranych kandydatek rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowiskach. Pozostali kandydaci biorący udział w naborze nie spełnili w wystarczającym stopniu wymagań jakie stawia się kandydatom na w/w stanowiska.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyżej wymienione stanowisko została zakończona z powodu braku ofert.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 7/2021
z dnia 1 października 2021 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 października 2021r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 7/2021"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-biurowych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyżej wymienione stanowisko została zakończona z powodu braku ofert.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 6/2021
z dnia 8 września 2021 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 września 2021r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 6/2021"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jolanta Turzyńska zamieszkała w Solcu Kujawskim.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 6/2021. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 19.05.2022
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 26 906