bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 07.07.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano ogłoszenie dwóch naborów nr 14,15/2022

Przebieg i wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze


2022


Ogłoszenie o naborze nr 13/2022
z dnia 21 czerwca 2022 r.

Wolne stanowisko: Inspektora w Dziale Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń tut. Ośrodka.
Oferty należy składać w terminie do dnia 1 lipca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 13/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Monika Czeszejko zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 13/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 12/2022
z dnia 13 czerwca 2022 r.

Wolne stanowisko: Inspektor ochrony przeciwpożarowej.
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 12/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Piotr Kaczmarek zamieszkały w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 12/2022. W postępowaniu konkursowym wykazał się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 11/2022
z dnia 8 czerwca 2022 r.

Wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka
Oferty należy składać w terminie do dnia 20 czerwca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 11/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Joanna Gronowska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 11/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 10/2022
z dnia 8 czerwca 2022 r.

Wolne stanowisko ds. obsługi kancelarii w Dziale Orgaznizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 czerwca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 10/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Anna Czacharowska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 10/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 9/2022
z dnia 3 czerwca 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 9/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Marzena Siemińska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 9/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 8/2022
z dnia 1 czerwca 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym tut. Ośrodka

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 czerwca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 8/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Szymon Deja zamieszkały w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 8/2022. W postępowaniu konkursowym wykazał się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 7/2022
z dnia 1 czerwca 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 czerwca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 7/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Olszewska zamieszkała w Łochowicach.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 7/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 6/2022
z dnia 26 maja 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 6/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyżej wymienione stanowisko została zakończona z powodu rezygnacji kandydata z kolejnego etapu konkursu.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 5/2022
z dnia 6 maja 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. bhp.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 maja 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 5/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Piotr Kaczmarek zamieszkały w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 5/2022. W postępowaniu konkursowym wykazał się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 4/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 maja 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 4/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Smoleń zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 4/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 3/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 maja 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 3/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyśej wymienione stanowisko została zakończona z powodu braku ofert

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 07.07.2022
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 28 207