bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 25.07.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano 2 zarządzenia nr 54/2022 oraz 55/2022

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2022r

Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.
w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 54/2022 z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ochrony przeciwpożarowej tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 13 czerwca 2022r.
zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Starszego referenta w Dziale Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia stawki środków finansowych przysługujących prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej


Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 1 czerwca 2022r.
zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 19 maja 2022r.
zmieniające Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe z późniejszymi zmianami


Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 16 maja 2022r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bhp tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 32/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 30/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji i sposobu wykonywania pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2


Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji Archiwalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie zasad organizacji i sposobu wykonywania pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w związku z występowaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV 2


Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 31 marca 2022r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z przystąpieniem do realizacji programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 16 marca 2022r.
zmieniające Zarządzenie Nr 102/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dokonywania oceny okresowej pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 15 marca 2022r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 14 marca 2022r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 złotych netto


Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 11 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 11 marca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej tut. Ośrodka.


Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 11 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 01 marca 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Klucz do lepszego życia" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 01 marca 2022r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Zaopiekowani" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 24 lutego 2022r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie pn: "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r."


Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 24 lutego 2022r.
zmieniące Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 18 lutego 2022r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 18 lutego 2022r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 17 lutego 2022r.
w sprawie  ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 17 lutego 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy spoecznej na 2022 rok


Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 16 lutego 2022r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn.: "Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r."


Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka


Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 10 lutego 2022r.
zmieniające Zarządzenie Nr 89/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 8 lutego 2022r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok


Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 2 z dnia 11 stycznia 2022r.
zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BydgoszczyOpublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 25.07.2022
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 05.01.2022
Dokument oglądany razy: 5 620