bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano nabór nr 19/2022 z dnia 11.X.2022

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2022


Ogłoszenie o naborze nr 18/2022
z dnia 21 sierpnia 2022 r.

Wolne 2 stanowiska urzędnicze: Informatyk

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 października 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9 z dopiskiem o treści: "Nabór nr 18/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert (w zaklejonej kopercie) osobiście pozostawiając je w przeznaczonej do tego zamkniętej skrzynce podawczej znajdującej się na drzwiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9 lub przesłać pocztą na adres:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz

z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 325 44 45, od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do godz. 13.30.

treść ogłoszenia
klauzula informacyjna
kwestionariusz osobowy
oświadczenie
oświadczenie rodzica
oświadczenie RSPS
rekrutacja zgoda na przetwarzanie wizerunku
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 26.09.2022
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 73 738