bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano ogłoszenie naboru nr 18/2022

Przebieg i wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze


2022


Ogłoszenie o naborze nr 17/2022
z dnia 5 września 2022 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 września 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9 z dopiskiem o treści: "Nabór nr 17/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Aleksandra Dragon zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 17/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 16/2022
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 września 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9 z dopiskiem o treści: "Nabór nr 16/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że na stanowisko urzędnicze Informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyżej wymienione stanowisko została zakończona z powodu braku ofert.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 15/2022
z dnia 22 lipca 2022 r.

Wolne stanowisko: Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka.
Oferty należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 15/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Izabela Wilk zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 15/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 14/2022
z dnia 22 lipca 2022 r.

Wolne stanowisko: Kierownik działu w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka.
Oferty należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2022r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 14/2022"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Jolanta Jóźwiak zamieszkała w Solcu Kujawskim.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 14/2022. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 26.09.2022
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 28 849