bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 23.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: literówka

Zarzadzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz 2010

Zarządzenie nr 77/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2010
zmieniające Zarządzenie nr 48 /2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2010 roku zmieniające Zarządzenie nr 36 /2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach pomocy społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 76/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2010
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 75/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2010
w sprawie ustalenia kosztów utrzymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2011r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 74/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2010
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 73/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010
w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 69/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 68/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 51/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 72/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010
zmieniające Zarządzenie nr 56 /2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 października r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji roczne
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 66/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2010
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 67/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2010
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 65a/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2010
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w związku z procesem likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 65/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2010
w sprawie normy zużycia paliwa
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 63/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 62/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2010
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej przedmiotów o wartości powyżej 1000,00 zł będących w użytkowaniu BCWR
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 61/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2010
w sprawie wprowadzenia procedury likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w celu przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 60/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2010
w sprawie wyznaczenia likwidatora gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 59/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2010
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 58/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 października 2010
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz jednostek podległych działających przy MOPS
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 57/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 października 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 55/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 października 2010
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 56/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 października 2010
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 53/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 11 października 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 54/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 8 października 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2011 rok
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 52/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 października 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2011 rok
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 51/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 września 2010
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 5/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 50/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2010
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 48/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2010
zmieniające Zarządzenie nr 36 /2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach pomocy społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 47/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 46/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2010
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 51/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 31.12.2009 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 45/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2010
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej przedmiotów o wartości powyżej 1000,00 zł będących w użytkowaniu BCWR w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 44/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 43/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010
w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w miesiącu lipcu r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 42/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2010
w sprawie normy zużycia paliwa
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 41/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2010
w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w miesiącu lipcu 2010 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 40/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 39/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2010
w sprawie przeprowadzenia spisu mienia będącego na wyposażeniu Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Dunikowskiego 2 w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 38/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2010
w sprawie identyfikacji ryzyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach podległych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 37/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2010
w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach podległych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2010
w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach pomocy społecznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 35/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2010
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 34/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2010
zmieniające Zarządzenie nr 27 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w czerwcu 2010 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 31/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2010
w sprawie zmiany zasad Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 30/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 29/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2010
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 51/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 31.12.2009r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 28/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2010
w sprawie powołania Komisji do spraw wdrożenia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach podległych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 27/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2010
w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w czerwcu 2010 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 26/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2010
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 25/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 24/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 23/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2010
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 51/09 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 31.12.2009r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej MOPS w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 22/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2010
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 51/09 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 31.12.2009r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej MOPS w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 21/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Szpitalnej 25 w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 20/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2010
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników MOPS w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 19/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 18/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 17/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2010
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 16/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2010
w sprawie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 15/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2010
w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 14/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2010
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010
roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 13/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2010
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010
roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 12/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2010
w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 11/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 10/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2010
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o pomoc udzielaną ze środków PFRON przez Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS (DRON)
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 9/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2010
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz pracy Komisji Przetargowej MOPS
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 8/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2010
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2010
w sprawie przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów ostatecznych do III edycji projektu systemowego „Krok do przodu” w 2010 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2010
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 5/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2010
w sprawie zmiany kosztów utrzymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 4/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2010
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2010
w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 EURO
treść zarządzenia
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 23.02.2014
Podpisał: Krzysztof Haberski
Dokument z dnia: 01.08.2013
Dokument oglądany razy: 4 100