bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 31.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano zarządzenie

Zarzadzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz 2014

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 28 marca 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 69/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy 2014 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 24 marca  2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej".
treść zarządzenia
załącznik


Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 24 marca  2014
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 17 marca 2014
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności i Planów Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy na 2014r.
treść zarządzenia
Program Działalności ŚDS "Niezapominajka"
Plan Pracy ŚDS "Niezapominajka"
Program Działalności ŚDS "Bławatek"
Plan Pracy ŚDS "Bławatek"
Program Działalności ŚDS "Wrzos"
Plan Pracy ŚDS "Wrzos"


Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 13 marca  2014
zmieniające zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
załącznik


Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 17 lutego  2014
zmieniające zarządzenie Nr 79/11 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 17 lutego 2014
zmieniajce Zarzdzenie Nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenie wewntrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
struktura etatów


Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 3 lutego 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia
regulamin pracy


Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 23 stycznia 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 69/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 2013 r. w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2014 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 23 stycznia 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia
regulamin pracy


Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 15 stycznia 2014
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości od 1000,00 zł do 3499,99 zł będących w użytkowaniu ROPS Wyżyny, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2014 dla miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
treść zarządzenia
załącznik


Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 31.03.2014
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 21.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 480