bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 02.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta ogłoszenia

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4 / 14
z dnia 1 grudnia 2014

Wolne stanowisko: Starszy referent - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r.

w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS
Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór Nr 4 / 14".

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 02.12.2014
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 6 662