bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 20.01.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Zarządzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz 2014

Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 23 grudnia 2014
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 roku.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 23 grudnia 2014
zmieniające Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2015 roku.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 18 grudnia 2014
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akti Instrukcji Archiwalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3


Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 16 grudnia 2014
zmieniające zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 12 grudnia 2014
zmieniające zarządzenie Nr 41/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia inwentaryczacji rocznej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 63/2014 z dnia 10 grudnia 2014
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2015 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 62/2014 z dnia 10 grudnia 2014
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2015 roku
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 61/2014 z dnia 10 grudnia 2014
w sprawie wprowadzenia "Procedury przydzielania asystenta rodziny"
treść zarządzenia
załącznik
wniosek o przydzielenie asystenta rodziny
  załącznik do wniosku


Zarządzenie nr 60/2014 z dnia 9 grudnia 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Starszego referenta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 59/2014 z dnia 8 grudnia 2014
w sprawie wyrównania wymiaru czasu pracy w roku 2015 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 58/2014 z dnia 8 grudnia 2014
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 4 grudnia 2014
w sprawie zmiany regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 56/2014 z dnia 1 grudnia 2014
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2015 roku.
treść zarządzenia
załącznik


Zarządzenie nr 55/2014 z dnia 28 listopada 2014
w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik
    załącznik nr 1
    załącznik nr 2
    załącznik nr 4
    załącznik nr 5
    załącznik nr 6
    załącznik nr 7
    załącznik nr 8
    załącznik nr 9
    załącznik nr 10
    załącznik nr 11
    załącznik nr 12
    załącznik nr 13
    załącznik nr 14
    załącznik nr 15


Zarządzenie nr 54/2014 z dnia 28 listopada 2014
zmienieające Zarządzenie Nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
struktura


Zarządzenie nr 53/2014 z dnia 25 listopada 2014
zmieniające zarządzenie nr 40/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 52/2014 z dnia 25 listopada 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ogłoszonym w dniu 06 listopada 2014 roku na realiazcję zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.
treść zarządzenia
zalącznik nr 1


Zarządzenie nr 51/2014 z dnia 20 listopada 2014
w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w sprawie kierowania i umieszczania mieszkańców miasta Bydgoszczy w domach pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za dom pomocy społecznej wnioskodawcy i osób zobowiązujących"
treść zarządzenia
załącznik
  załącznik nr 1
  załącznik nr 2
  załącznik nr 3
  załącznik nr 4
  załącznik nr 5
  załącznik nr 6
  załącznik nr 7 
  załącznik nr 8
  załącznik nr 9
  załącznik nr 10
  załącznik nr 11
  załącznik nr 12
  załącznik nr 13
  załącznik nr 14
  załącznik nr 15
  załącznik nr 16
  załącznik nr 17
  załącznik nr 18
  załącznik nr 19
  załącznik nr 20
  załącznik nr 21
  załącznik nr 22


Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 5 listopada 2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej obcych środków trwałych będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 49/2014 z dnia 5 listopada 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 48/2014 z dnia 4 listopada 2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomoc Społeczej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2015 r. ".
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 4 listopada 2014
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu opieki społecznej na 2015 rok
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
     załącznik nr 1
     załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


Zarządzenie nr 46/2014 z dnia 30 października 2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie artykułów biurowych i gospodarczych MOSP w dniu 31 października 2014r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 45/2014 z dnia 30 października 2014
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1000,00zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 27 października 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 39/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 43/2014 z dnia 20 października 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędznicze Radcy Prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 42 z dnia 20 października 2014
w sprawie utworzenia Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników terapii zajęciowej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 41/2014 z dnia 20 października 2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 40/2014 z dnia 16 października 2014
zmieniające zarządzenieNr 28/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 39/2014 z dnia 15 października 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia
regulamin pracy


Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 10 października 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 3 października 2014
zmieniające zarządzenie nr 72/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wyrównania wymiaru czasu pracy w roku 2014 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 3 października 2014
zmieniające zarządzenie nr 71/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 2 października 2014
w sprawie rozstrygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 30 września 2014
zmieniające zarządzenie nr 80/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 4


Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 24 września 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności" ogłoszonym w dniu 8 września 2014 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 16 września 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 31 / 2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 3 września 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 3 września 2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności"
treść zarządzenia
oświadczenie kandydata
uzasadnienie
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 3 września 2014
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z  zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.

Treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
   załącznik nr 2-1
   załącznik nr 2-2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych
treść zarządzenia
załącznik 1
załącznik 2


Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 19 sierpnia 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 19 sierpnia 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 80 / 11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
załącznik


Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 7 lipca 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
treść zarządzenia
regulamin pracy


Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 4 lipca 2014
w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe.
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2 - oświadczenie
załącznik nr 3 - karta ewidencyjna
załącznik nr 4 - wniosek


Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 18 czerwca 2014
w sprawie zmiany regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. Nr 19/2014.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 18 czewca 2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej na zakończenie działalności w Rodzinnym Domu Dziecka w Bydgoszczy przy ul. Morszczukowej 9
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 10 czerwca 2014
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
treść zarządzenia
załącznik nr 9


Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 10 czerwca 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przpisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
treść zarządzenia
regulamin pracy


Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
regulamin
    załącznik nr 1
    załącznik nr 2
    załącznik nr 3
    załącznik nr 4


Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 8 maja 2014
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1692) oraz § 10 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 79/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z późn. zm.
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik


Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 06 maja 2014
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1000,00 zł. będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 17 kwietnia 2014
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2014 roku.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 28 marca 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:"Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej" ogłoszonym w dniu 5 marca 2014 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 28 marca 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 69/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy 2014 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 24 marca  2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej".
treść zarządzenia
załącznik


Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 24 marca  2014
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 17 marca 2014
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności i Planów Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy na 2014r.
treść zarządzenia
Program Działalności ŚDS "Niezapominajka"
Plan Pracy ŚDS "Niezapominajka"
Program Działalności ŚDS "Bławatek"
Plan Pracy ŚDS "Bławatek"
Program Działalności ŚDS "Wrzos"
Plan Pracy ŚDS "Wrzos"


Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 13 marca  2014
zmieniające zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
załącznik


Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 28 marca 2014
w sprawie przydziału środków higieny osobistej, posiłków i napojów, refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz wypłacania ekwiwalentu pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego
treść zarządzenia
załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3
załącznik nr4


Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 17 lutego  2014
zmieniające zarządzenie Nr 79/11 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 17 lutego 2014
zmieniajce Zarzdzenie Nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenie wewntrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
struktura etatów


Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 3 lutego 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia
regulamin pracy


Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 23 stycznia 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 69/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 2013 r. w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2014 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 23 stycznia 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia
regulamin pracy


Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 15 stycznia 2014
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości od 1000,00 zł do 3499,99 zł będących w użytkowaniu ROPS Wyżyny, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2014 dla miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
treść zarządzenia
załącznik


Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 20.01.2015
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 21.02.2014
Dokument oglądany razy: 26 803