bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Zarządzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz 2015

Zarządzenie nr 75 z dnia 30 grudnia
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2016r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 74 z dnia 30 grudnia
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 73 z dnia 30 grudnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niepgraniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 22 grudnia
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 71 z dnia 16 grudnia
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 j.t. z późn. zm.), oraz art. 15 ust. 1,2,2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 j.t. późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 54/2015  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku pn."pomoc rzeczowa dla osób  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 70 z dnia 16 grudnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności" ogłoszonym w dniu 25 listopada 2015 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 69 z dnia 16 grudnia
w sprawie ustalenia kosztów utrymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2016 prowadzonych przez organizację pozarządowe
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 68 z dnia 16 grudnia
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłku w roku 2016 w stołówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 67/2015 z dnia 15 grudnia
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2016r.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 15 grudnia
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2016r.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 14 grudnia
w sprawie wyrównania wymiaru czasu pracy w roku 2016 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy objętych równoważnym systemem czasu pracy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 14 grudnia
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2016r.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 10 grudnia
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 62 z dnia 7 grudnia
w sprawie powołania komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o waartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 10 grudnia
zmieniające Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 7 grudnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r." ogłoszonym w dniu 18 listopada 2015 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.
treść zarządzenia z załącznikiem


Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 7 grudnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r." ogłoszonym w dniu 18 listopada 2015 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.
treść zarządzenia z załącznikiem


Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 7 grudnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 04.01.2016 r. do 30.12.2016 r." ogłoszonym w dniu 18 listopada 2015 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.
treść zarządzenia z załącznikiem


Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 26 listopada
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 23 listopada
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Starszego referenta Działu Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 23 listopada
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności".
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 23 listopada
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok.
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 1 do szczegółowych warunków
załącznik nr 2 do szczegółowych warunków

załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5


Zarządzenie nr 53/2015 z dnia 18 listopada
zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 18 listopada 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej obcych środków trwałych będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 12 listopada
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 4 listopada
W sprawie ogłoszenia noboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.".
treść zarządzenia
załącznik nr 1
uzasadnienie
oświadczenie kandydata


Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 10 listopada
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok.
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
    załącznik nr 1
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5


Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 10 listopada
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
treść zarządzenia


Załącznik nr 47/2015 z dnia 5 listopada
W sprawie ogłoszenia noboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.".
treść zarządzenia
załącznik nr 1
uzasadnienie
oświadczenie kandydata


Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 5 listopada
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok.
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
    załącznik nr 1
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5


Załącznik nr 45/2015 z dnia 4 listopada
W sprawie ogłoszenia noboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 04.01.2016 r. do 30.12.2016 r.".
treść zarządzenia
załącznik nr 1
uzasadnienie
oświadczenie kandydata


Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 4 listopada
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok.
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
    załącznik nr 1
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5


Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 29 października
zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 26 października
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 20 października
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 9 października
zmieniające Zarządzenie Nr 24/14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia  roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz usprawnień przysługującym pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 7 października
wsprawie ustalenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
zalącznik
wzory


Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 28 września
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera Działu Finansowo-Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 8 września
w sprawie ustalenia procedury dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 6 sierpnia
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępców Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 17 lipca
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 14 lipca
zmieniające Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 22 czerwca
w sprawie wyznaczenia pracowników Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do wykonywania zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z określeniem zakresu zadań i sposobu ich realizacji.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 10 czerwca
w sprawie powołania Zespołu Konsultantów opiniującego wnioski osób o skierowanie do domu pomocy społecznej.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 1 czerwca
w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
instrukcja magazynowa
    załącznik nr 1
    załącznik nr 2
    załącznik nr 3


Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 26 maja
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze uczędnicze Kierownika Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 7 maja
zmieniające zarządzenie nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia
zmieniające Zarządzenie nr 20/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczyz dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcz.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia
w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10


Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1
     załącznik nr 1
     załącznik nr 2


Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 30 kwietnia
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowianiu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 27 kwietnia
zmieniające zarządzenie nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 10 kwietnia
zmieniające zarządzenie nr 91/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 21 kwietnia
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności i Planów Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy na 2015 r.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 10 kwietnia
zmieniające zarządzenie nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 3
załącznik nr 4


Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 8 kwietnia
w sprawie powolania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 20 marca
w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2013 nr 5/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji ds. opiniowania o pomoc ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 18/22015 z dnia 20 marca
w sprawie ustalenia procedury korzysatania z samochodów służbowych będących na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1
     załącznik nr 1


Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 13 marca
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Radcy prawnego Zespołu Prawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 12 marca
w sprawie odwołania otwartego kokursu ofert na zadania z zakresu pomocy społeznej na 2015 rok pt. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy"
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 23 lutego
w sprawie ustalenia pogotawia kasowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 23 lutego
w sprawie ustalenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia
załącznik nr 1
     załącznik nr 1
     załącznik nr 2


Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 18 lutego
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej "Szwederowo", Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej "Błonie" oraz Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej "Śródmieście"
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 17 lutego
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w  komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy"
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2


Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 17 lutego
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2015 rok
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
     załącznik nr 1
     załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5


Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 12 lutego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niepgraniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 5 lutego
w sprawie rozstrygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2015 rok
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 30 stycznia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności" ogłoszonym w dniu 13 stycznia 2015 roku na realizację zadania pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 29 stycznia
w sprawie zakazu pobierania, przechowywania i udpstępniania plików naruszających prawa autorskie na dyskach urządzeń teleinformatycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzenia


Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 27 stycznia
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych
treść zarządzenia
załącznik nr 1
     załącznik nr 1
     załącznik nr 2


Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 26 stycznia
w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
treść zarządzenia
regulamin pracy


Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 15 stycznia
w sprawie wprowadzenia planu zmówień publicznych na rok 2015 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 8 stycznia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności"
treść zarządzenia
załącznik nr 1


Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 8 stycznia
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
     załącznik nr 1
     załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5


Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 8 stycznia
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść zarządzeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 07.01.2016
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 13.01.2015
Dokument oglądany razy: 20 890