bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 21.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano dwa zarządzenia - nr 19 i nr 19/2017

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2016 r.

Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonującego na terenie miasta Bydoszcz w 2016r.


Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Programów działalności i Planów Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy na 2016 r.


Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9.


Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 15 marca 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Mieskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Zastępcy Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2016 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie ceny 1 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psyhicznymi w 2016 roku


Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 74/2015 w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2016 r.


Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.


Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 21.04.2016
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 21.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 049