bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzenia nr 37/2016

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2016 r.

Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 15 lipca 2016r
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 30 czerwca 2016r
zmieniające Zarządzenie nr 55/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Wodny Kraj" przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9.


Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.


Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 23 maja 2016 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.


Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 12 maja 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 12 maja 2016r.
zmieniające zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.


Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 4 maja 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka Działu Organizacyjnego-Administracyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
zmieniające zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2016r.


Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie wznaczenia i umocowania Zastępców Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ustalenia Instrukcji udostępniania informacji publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonującego na terenie miasta Bydoszcz w 2016r.


Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka Działu Organizacyjno-Adminiestracyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Programów działalności i Planów Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy na 2016 r.


Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9.


Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 15 marca 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Mieskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenir nr 9/2016 - Anulowano.


Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Zastępcy Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2016 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie ceny 1 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psyhicznymi w 2016 roku


Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 74/2015 w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2016 r.


Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.


Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
Opublikował: Marcin Cieśla
Publikacja dnia: 20.07.2016
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 21.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 780