bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 11.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięto nieaktualne ogłoszenie o naborze nr 6

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2016


Ogłoszenie o naborze nr 6/2016
z dnia 10 października 2016 r.

Wolne stanowisko: Inspektor - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 października 2016r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 6/2016"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztoweg.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 11.10.2016
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 25 154