Zarządzenie nr 7/2023

Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja
18/08/2023
Data opublikowania
09/01/2023
Autor
Paulina Saja
Historia zmian

Source URL: https://bip.mopsbydgoszcz.pl/strona/zarzadzenia-dyrektora-zarzadzenia-mops-w-bydgoszczy-2023-r/1068-zarzadzenie-nr-72023