Zarządzenie nr 20/2023

Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Ostatnia aktualizacja
16/03/2023
Data opublikowania
16/02/2023
Autor
Paulina Saja
Historia zmian

Source URL: https://bip.mopsbydgoszcz.pl/strona/zarzadzenia-dyrektora-zarzadzenia-mops-w-bydgoszczy-2023-r/1081-zarzadzenie-nr-202023