Ochrona Danych

Informacja odnośnie Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Maciej Twardowski
adres poczty elektronicznej: iod@mopsbydgoszcz.pl