Zarządzenie nr 18/2023

Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka